Pihan yleissuunnitelma

Asiakas tilaa siis ensin luonnossuunnitelman ja tästä voidaan suunnitelmaa jatkaa yleissuunnitelmaksi. Tällöin luonnossuunnitelmaan tehdään asiakkaan toivomia muutoksia kunnes asiakas on suunnitelman hyväksynyt. Vasta tämän hyväksytyn luonnossuunnitelman pohjalta tehdään määräluettelo kaikista materiaaleista, joita pihan rakentaminen suunnitelman pohjalta vaatii sekä erillinen kasvilista, jossa on esitetty kasvien nimet, määrät sekä istutustiheydet.

Yleissuunnitelma sisältää:

 • Tietokoneella asemapiirroksen pohjalta tehty mittakaavassa oleva suunnitelmapiirros (toiminnot, kulkureitit, kasvillisuusalueet, rajaukset, rakenteet ja pinnoitteet on sijoitettu paikoilleen ja nimetty), jonka asiakas on hyväksynyt (suunnitelmaa muutetaan niin kauan, kunnes asiakas sen hyväksyy)
 • Asiakkaan hyväksymän suunnitelmapiirroksen pohjalta tehty määräluettelo suunnitelman toteuttamisen vaatimista materiaaleista
 • Kasvilista, jossa on esitetty kasvien nimet (suomalainen ja tieteellinen), määrät, istutustiheydet ja kasvikuvaus
 • Hulevesien kulkeutumisen periaatteet on esitetty
 • Valaisimien sijainnit
 • Mittapiirustus, josta on helppo lukea suunnitelman mitat (ja korot)

sekä seuraavat luonnossuunnitelmaankin kuuluvat

 • Kohdekäynti
 • Ohjeita rakentamiseen (mm. kasvien istuttaminen, kiveyksien rakennekerrokset, suodatin- ja katekankaiden käyttö)
 • Kuvia kasvi- ja materiaaliehdotuksista ensimmäisen luonnoksen yhteydessä
 • Kirjallinen suunnitelmaselostus
 • Vinkkejä helppohoitoisen pihan rakentamiseen

Yleissuunnitelma soveltuu:

 • Omatoimirakentajalle sekä pihan rakentamisen teettäjälle. Mikäli pihan rakentaminen teetetään ulkopuolisella, niin yleissuunnitelman pohjalta urakoitsija voi laskea tarjouksen pihan rakentamisen kustannuksista.
 • Yleissuunnitelma helpottaa piharakentamisen aloittamista. Saat pihasta suunnittelijan näkemyksen sekä tarkat materiaalivalinnat, joiden pohjalta voit vaikka itse rakentaa pihaa vähitellen tai laittaa pihan kerralla kuntoon. Suunnittelijalta voit jälkeenkin päin milloin vain ongelmatilanteen tullessa kysyä ohjeita toteutukseen sähköpostilla.

Yleissuunnitelma normaalikokoiseen pihaan yhteensä 750 € (luonnossuunnitelma 450 € + korjatut luonnossuunnitelmat, mittapiirustus sekä kasvi- ja määräluettelot 300 €)

+ matkakulut 50 km ylittävältä osuudelta 0,5 €/km

(sis. alv 24 %).

Suunnitelmapiirustukset tehdään asemapiirroksen pohjalta tietokoneella VectorWorks Landmark CAD- pohjaisella suunnitteluohjelmalla. Valmiit suunnitelmat toimitetaan asiakkaalle sähköisessä muodossa, asiakkaan pyynnöstä yleissuunnitelma toimitetaan myös paperisena A4 kokoon taiteltuna versiona.

Esimerkkejä yleissuunnitelman sisällöstä

Ote kasvilistasta

Ote määräluettelosta