Pihan toteutussuunnitelma

Yleissuunnitelma voidaan laajentaa toteutussuunnitelmaksi (tästä kokonaisuudesta käytetään myös nimeä pihasuunnitelma).

Toteutussuunnitelma sisältää:

  • Kohdekäynnit (2-3)
  • Luonnossuunnitelmat
  • Yleissuunnitelma sekä mittapiirustus
  • Detaljipiirroksia 1-3 kpl kuvaamaan yksityiskohtaisesti esim. pintojen rajautumista, eri rakenteita tai kasvillisuusaluetta
  • Tarvittaessa poikkileikkauskuva
  • Kasvilista, jossa kaikkien kasvien tieteelliset ja suomenkieliset nimet, määrät sekä taimikoot ja hinnat
  • Määräluettelo kaikista materiaaleista mittoineen, väreineen, määrineen ja hintoineen (myös maarakenteet) liitteenä
  • Suunnittelijan kustannusarvio
  • Poikkeamatyöseloste (pohjautuu "Viherrakentamisen yleinen työselostus" -kirjaan)

Toteutussuunnitelma soveltuu urakka-asiakirjaksi. Sen avulla voit pyytää vertailukelpoisia tarjouksia eri viherurakoitsijoilta, sillä toteutussuunnitelman pohjalta viherrakennusurakan kustannusten laskenta on urakoitsijoiden mahdollista tehdä vieläkin tarkemmin.


Toteutussuunnitelma normaalikokoiseen pihaan yhteensä 1 500 € (sis alv 24 %)

+ matkakulut 50 km ylittävältä osuudelta 0,5 €/km. Isot julkiset kohteet hinnoitellaan erikseen.

Alla muutamia esimerkkejä toteutussuunnitelmaan kuuluvista osista

Ote toteutussuunnitelman suunnitelmapiirrustuksesta

Ote toteutussuunnitelman suunnitelmapiirustuksesta

Mittapiirustus

Detaljipiirustus

3 D havainnekuva luoonnossuunnitelmasta

3D maastomalli

Leikkauskuva

2D maastomalli

Ote määrä- / kustannusluettelosta

Ote poikkeamatyöselostuksesta. Poikkeamatyöselostus noudattaa Viherrakentamisen yleisen työselosteen otsikointia, siinä täydennetään ja tarkennetaan em. julkaisussa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita.