Toteutussuunnitelma

2Yleissuunnitelma voidaan laajentaa toteutussuunnitelmaksi (tästä kokonaisuudesta käytetään myös nimeä pihasuunnitelma).

Toteutussuunnitelma sisältää:

 • Kohdekäynnit (2-3)
 • Luonnossuunnitelma
 • Yleissuunnitelma
 • 3D havainnekuvat
 • Detaljipiirroksia 1-3 kpl kuvaamaan yksityiskohtaisesti esim. pintojen rajautumista, eri rakenteita tai kasvillisuusaluetta (leikkauskuva)
 • Mittapiirustus, jossa on esitetty tärkeimmät mitat, korkomerkinnät sekä hulevesien (katto- ja sulamisvedet) käsittelyn periaate
 • 3D maastomallinnus
 • Kasvilista, jossa kaikkien kasvien tieteelliset ja suomenkieliset nimet, määrät sekä taimikoot ja hinnat
 • Määräluettelo kaikista materiaaleista mittoineen, väreineen, määrineen ja hintoineen (myös maarakenteet) liitteenä
 • Suunnittelijan kustannusarvio liitteenä
 • Poikkeamatyöseloste liitteenä (pohjautuu "Viherrakentamisen yleinen työselostus" -kirjaan)
Toteutussuunnitelma kannattaa tehdä varsinkin mikäli rakentaminen teetetään ulkopuolisella urakoitsijalla:
 • Toteutussuunnitelma soveltuu urakka-asiakirjaksi. Sen avulla voit pyytää vertailukelpoisia tarjouksia eri viherurakoitsijoilta, sillä toteutussuunnitelman pohjalta viherrakennusurakan kustannusten laskenta on urakoitsijoiden mahdollista tehdä tarkemmin.


Toteutussuunnitelma normaalikokoiseen pihaan 1 200 € (sis alv 24 %). Isot julkiset kohteet hinnoitellaan erikseen.

Alla muutamia esimerkkejä toteutussuunnitelmaan kuuluvista osista

Ote toteutussuunnitelman suunnitelmapiirrustuksesta

Ote toteutussuunnitelman suunnitelmapiirustuksesta

Mittapiirustus

Detaljipiirustus

3D havainnekuvia

3D maastomalli

Leikkauskuva

2D maastomalli

Ote määrä- / kustannusluettelosta

Ote poikkeamatyöselostuksesta. Poikkeamatyöselostus noudattaa Viherrakentamisen yleisen työselosteen otsikointia, siinä täydennetään ja tarkennetaan em. julkaisussa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita.