Yleissuunnitelma

Asiakkaan hyväksymän luonnossuunnitelman pohjalta voidaan tehdä pidemmälle viety, luonnossuunnitelmaa tarkempi yleissuunnitelma, jossa kasvit ja pinnoitteet sekä muut materiaalit on nimetty. Suunnitelma sisältää myös määräluettelon materiaaleista sekä kasvilistan, jossa on esitetty kasvien nimet, määrät sekä istutustiheydet. Lisäksi suunnitelman yhteydessä asiakas saa 3D havainnekuvia suunniteltavasta alueesta.

Yleissuunnitelma sisältää:
 • Kohdekäynti (1-2 kpl)
 • Luonnossuunnitelma, jonka asiakas on hyväksynyt
 • Asiakkaan hyväksymän luonnossuunnitelman pohjalta tehty suunnitelma:
  • Toiminnot, kulkureitit, rakenteet, kasvit, pinnoitteet
  • Kasvit, pinnoitteet sekä muut materiaalit ja varusteet on nimetty
  • Hulevesien kulkeutumisen ja valaistuksen periaatteet on esitetty
  • Kasvilista, jossa on esitetty kasvien nimet, määrät ja istutustiheydet
  • Määräluettelo, johon on listattu suunnitelmassa esitetyt materiaalit määrineen
  • Mittapiirustus, josta on helppo lukea suunnitelman mitat ja korot
 • Kuvia suunnitelman kasvi- ja materiaaliehdotuksista
 • 3D havainnekuvia luonnossuunnitelmavaiheessa
 • Vinkkejä helppohoitoisen pihan rakentamiseen

Yleissuunnitelma soveltuu:

 • Omatoimirakentajalle sekä pihan rakentamisen teettäjälle. Mikäli pihan rakentaminen teetetään ulkopuolisella, niin yleissuunnitelman pohjalta urakoitsija voi laskea tarjouksen pihan rakentamisen kustannuksista.
 • Yleissuunnitelma helpottaa piharakentamisen aloittamista. Saat pihasta suunnittelijan näkemyksen sekä tarkat materiaalivalinnat jonka pohjalta voit vaikka itse rakentaa pihaa vähitellen tai laittaa pihan kerralla kuntoon. Suunnittelijalta voit jälkeenkin päin milloin vain ongelmatilanteen tullessa kysyä ohjeita toteutukseen sähköpostilla.

Yleissuunnitelma normaalikokoiseen pihaan 650 € (sis. alv 24 %).

Suunnitelmapiirustukset tehdään asemapiirroksen pohjalta tietokoneella VectorWorks Landmark CAD- pohjaisella suunnitteluohjelmalla. Valmiit suunnitelmat toimitetaan asiakkaalle sähköisessä muodossa, asiakkaan pyynnöstä yleissuunnitelma toimitetaan myös paperisena A4 kokoon taiteltuna versiona.

Esimerkkejä yleissuunnitelman sisällöstä

Ote kasvilistasta

Ote määräluettelosta