Kohdekäynti ja inventointi

Suunnittelutyö aloitetaan yleensä kohteessa käynnillä, jolloin keskustellaan asiakkaan toiveista ja ajatuksista suunniteltavan alueen suhteen (toiminnot, kasvillisuus, pinnoitteet, kustannukset). Käynnin yhteydessä suoritetaan tarvittavat mittaukset, alue kuvataan ja inventoidaan sekä arvioidaan maaperän ominaisuudet. Näiden ja asemapiirroksen pohjalta tehdään inventointikartta ja -taulukko.

Kohdekäynti ja inventointi sisältää:

  • Kohteessa käynnin (dokumentointi sanoin ja kuvin)
  • Inventointikartan (asemapiirroksen pohjalta tietokoneella tehty)
  • Inventointitaulukon, jossa esitetään pihan nykytila.

Hinta 150 € (sis. alv 24 %)

Esimerkki inventointitaulukosta


Inventointitaulukko

Esimerkki inventointikartasta

Inventointikartta