Kohdekäynti ja inventointi

Suunnittelutyö aloitetaan yleensä kohteessa käynnillä, jolloin keskustellaan asiakkaan toiveista ja ajatuksista suunniteltavan alueen suhteen (toiminnot, kasvillisuus, pinnoitteet, kustannukset). Käynnin yhteydessä suoritetaan tarvittavat mittaukset, alue kuvataan ja inventoidaan sekä arvioidaan maaperän ominaisuudet.

Inventointikartta